Face

อัพเดทอันดับ ณ.วันที่ 12 เมษายน 2563

Exp อัพสูงขึ้นเรื่อยๆ ทุกๆวัน ไม่ได้หยุดพัก ไม่รีบ (ปั๊มบ้าง ยืนไก่บ้าง)

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

P003
P05
P24
P11
P09
P10
P01
Refill
P15
P017
P19
P21
ไก่แกลบ เว็บรับปั๊มยศ PB ที่ให้เยอะที่สุดในขณะนี้ ติดต่อไก่แกลบ คลิกที่นี่